• Black Instagram Icon
  • Icono negro Pinterest
  • Icono negro Tumblr
Drawn collage

Graphite pencil, 2014