• Black Instagram Icon
  • Icono negro Pinterest
  • Icono negro Tumblr
Girl

Graphite pencil, 2014